De Wet DBA blijft ook binnen het nieuwe kabinet de gemoederen bezighouden. De beoogde opvolger van de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR), heeft niet kunnen brengen wat ervan werd verwacht; schijnconstructies tegengaan. Dat is ook de reden waarom belangenbehartigers van zelfstandigen, inmiddels verenigd in VZN, na de lancering van de Wet DBA direct aan de bel trokken bij de overheid. Het enige wat de Wet DBA bereikte was dermate veel onzekerheid brengen dat opdrachtgevers niet meer met zelfstandigen in zee durfden te gaan, uit angst dat de Belastingdienst achteraf een loondienstverband zou constateren.

Inmiddels wordt alweer ruim vijf jaar nagedacht over een goede wetgeving om de Wet DBA te vervangen. VZN stelt zich in de discussie hierover op als constructieve gesprekspartner en draagt waardevolle oplossingen aan. VZN pleit in deze gesprekken steevast voor een wettelijke positie voor zelfstandigen en duidelijkheid over de vraag wat zelfstandig ondernemerschap inhoudt. Wij vinden dat er een definitie moet komen voor zelfstandig ondernemerschap, met objectieve criteria die eenvoudig en feitelijk vastgesteld kunnen worden door zowel de zelfstandige als door zijn of haar opdrachtgevers. Zo wordt duidelijk wanneer iemand wel of geen zelfstandig ondernemer is.

De oproep van vakbond FNV aan het kabinet om de wet DBA te gaan handhaven zonder dat deze duidelijke criteria zijn vastgesteld, zal een negatief effect hebben voor echte zelfstandigen. VZN voorziet dat handhaving van de Wet DBA zonder een duidelijk toetsingskader de situatie van vijf jaar geleden weer zal terugbrengen. Wederom zullen zelfstandig ondernemers worden belemmerd in het zorgen voor hun eigen levensonderhoud. Wij zien nu al in enkele sectoren dat opdrachtgevers contracten met zelfstandigen opschorten of ontbinden vanwege een mogelijk op handen zijnde opheffing van het handhavingsmoratorium.

VZN is het eens met de oproep van FNV om schijnconstructies tegen te gaan. We sluiten ook niet onze ogen voor misstanden op de ‘zzp-markt’. Maar dat betreft slechts een klein deel van de zelfstandig ondernemers in bepaalde sectoren, waar gerichte inspectie een uitkomst voor kan bieden. Onverkort en breed handhaven van de Wet DBA zonder duidelijke criteria geeft enkel maar onrust. Onrust onder echte zelfstandig ondernemers en onder goedwillende opdrachtgevers.

Dat er stappen gezet moeten worden in het dossier rondom de Wet DBA is duidelijk. De eerste stap is echter: het helder definiëren van het toetsingskader. In onze visienota ‘Inclusief Perspectief’ doen wij alvast een voorzet.  

Beeld Lidia Vi