De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) staat een gemoderniseerde arbeidsmarkt voor ogen, waaraan een ieder op volwaardige wijze kan deelnemen aan het arbeidsproces. Ook zelfstandigen. Daarom is het volgens VZN noodzakelijk dat er in de aankomende kabinetsperiode wetgeving en beleid worden ontwikkeld om dit te bevorderen. Daaronder verstaan we bijvoorbeeld beleid waarmee

  1. Alle werkenden toegang krijgen tot en bijdragen aan collectieve basisvoorzieningen op het gebied van arbeidsongeschiktheid, oude dag en ontwikkeling;
  2. Er meer fiscaal evenwicht komt tussen werkenden, zodat concurrentie op arbeidsvoorwaarden minder aantrekkelijk wordt gemaakt;
  3. Er een fiscale mogelijkheid komt voor vermogensopbouw (buffervorming) ten aanzien van bedrijfs- en inkomensreserves, zodat duurzaam ondernemen en eigen regie in het (aanvullend) afdekken van sociale en ondernemersrisico’s wordt gestimuleerd;
  4. Zelfstandigen vanuit een eigen wettelijke positie hun ondernemerschap vorm kunnen geven;
  5. Zelfstandigen een onafhankelijke, gelijkwaardige plek krijgen aan de maatschappelijke overlegtafels;

Nu de formatie een nieuwe fase ingaat, heeft VZN dan ook een brief met aanbevelingen voor het nieuwe regeerakkoord geschreven, gericht aan informateurs Remkes en Koolmees. De brief gaat vergezeld van het visiedocument Inclusief Perspectief.

Lees de brief hier.

Lees het visiestuk hier.