De stem van zelfstandigen

voor verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt

Wie wij zijn

Vereniging Zelfstandigen Nederland (afgekort: VZN) wil de stem van zelfstandig ondernemers beter laten horen en streeft naar de verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt.

Vier belangenorganisaties voor zelfstandigen bundelen in VZN de krachten.

De vier oprichtende organisaties tellen samen ruim 100.000 leden die de agenda van VZN bepalen. Deze leden kunnen zorgen voor meer draagvlak bij nieuwe wet- en regelgeving. VZN staat open voor nieuwe leden en voor samenwerking met andere organisaties die willen helpen om de belangen van zelfstandigen in Den Haag te behartigen.

 

Focus VZN

VZN richt zich op generieke onderwerpen rondom zelfstandig ondernemerschap, voor zover een sector-overstijgende aanpak en breed draagvlak onder zelfstandigen noodzakelijk is.

Op deze onderwerpen gaat VZN in gesprek met politieke partijen, ministeries, overheidsorganen en relevante organisaties in de polder.

Primaire focus van VZN is het voeren van een dialoog om te komen tot oplossingen voor de huidige arbeidsmarktvraagstukken in het algemeen en vraagstukken rondom zelfstandigen in het bijzonder.

Bestuur en organisatie

Het bestuur van VZN bestaat uit:

 • Cristel van de Ven, voorzitter
 • Frank Alfrink, bestuurslid vanuit ZZP-Nederland
 • Charles Verhoef, bestuurslid vanuit Zelfstandigen Bouw
 • Lex Tabak, bestuurslid vanuit SoloPartners
 • Hans Biesheuvel, bestuurslid vanuit ONL

Manifest VZN

VZN streeft drie doelen na:

 1. Een duidelijke en eenduidige stem van zelfstandigen aan de formele overlegtafels
 2. Een duidelijke en volwaardige rechtspositie voor zelfstandigen
 3. Een effectieve aanpak van misstanden

Bij het nastreven van deze doelen, vindt VZN de volgende punten van cruciaal belang:

 1. Een duidelijke en werkbare definitie van de zelfstandig ondernemer
 2. Het afdekken van ondernemers- en sociale risico’s via collectieve voorzieningen
 3. Belastingen voor zelfstandig ondernemers vereenvoudigen en richten op ondernemerschap

Meer weten over onze doelen en uitgangspunten?

Lees dan ons manifest ‘Naar een volwaardige rechtspositie voor zelfstandigen, in een toekomstbestendige arbeidsmarkt’.

Tenslotte: Mensen die bewust en vrijwillig kiezen voor zelfstandig ondernemerschap doen dit vooral omdat ze op hun best zijn wanneer ze kunnen doen waar ze goed in zijn. Deze zelfstandigen dragen via hun vakmanschap en flexibiliteit een steentje bij aan de Nederlandse economie en maatschappij. Ze ondernemen voor eigen risico en rekening en willen hun eigen broek ophouden. VZN vindt het belangrijk dat de discussie rondom zelfstandigen zich niet uitsluitend richt op schijnconstructies. VZN streeft naar positieve beeldvorming van de zelfstandige door een scherpe afbakening van zelfstandig ondernemerschap.

Download en lees het VZN Manifest

Zelfstandigen hebben behoefte aan een passende rechtspositie in een moderne inclusieve arbeidsmarkt.

Contact

VZN, p/a Ondernemershuis Nederland
Tournooiveld 3
2511 CX Den Haag

info@zelfstandigennederland.nl

Telefoon:  (070) 782 08 11