De stem van zelfstandigen

voor verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt

Wie wij zijn

Vereniging Zelfstandigen Nederland (afgekort: VZN) wil de stem van zelfstandig ondernemers beter laten horen en streeft naar de verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt.

Belangenorganisaties voor zelfstandigen bundelen in VZN de krachten.

VZN is in september 2020 opgericht door belangenorganisaties Vereniging ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, SoloPartners en ONL. Sindsdien hebben Bright Pensioen, SharePeople, Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) en de ondernemers zonder personeel (OZP) van de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) zich aangesloten bij VZN. Deze organisaties vertegenwoordigen samen ruim 100.000 zelfstandig ondernemers, die de agenda van VZN bepalen. Zij kunnen zorgen voor meer draagvlak bij nieuwe wet- en regelgeving. VZN staat open voor nieuwe leden, te weten: vertegenwoordigers van zelfstandigen. Daarnaast staat VZN open voor samenwerking met andere organisaties die willen helpen om de belangen van zelfstandig ondernemers te behartigen in politiek Den Haag.

 

Focus VZN

VZN richt zich op generieke onderwerpen rondom zelfstandig ondernemerschap, voor zover een sector-overstijgende aanpak en breed draagvlak onder zelfstandigen noodzakelijk is.

Op deze onderwerpen gaat VZN in gesprek met politieke partijen, ministeries, overheidsorganen en relevante organisaties in de polder.

Primaire focus van VZN is het voeren van een dialoog om te komen tot oplossingen voor de huidige arbeidsmarktvraagstukken in het algemeen en vraagstukken rondom zelfstandigen in het bijzonder.

Bestuur en organisatie

Het bestuur van VZN bestaat uit:

  • Cristel van de Ven, voorzitter
  • Frank Alfrink, bestuurslid vanuit Vereniging ZZP Nederland
  • Charles Verhoef, bestuurslid vanuit Zelfstandigen Bouw
  • Loe van Erp, bestuurslid vanuit SoloPartners

Manifest VZN

VZN streeft drie doelen na:

  1. Een duidelijke en eenduidige stem van zelfstandigen aan de formele overlegtafels
  2. Een duidelijke en volwaardige rechtspositie voor zelfstandigen
  3. Een effectieve aanpak van misstanden

Bij het nastreven van deze doelen, vindt VZN de volgende punten van cruciaal belang:

  1. Een duidelijke en werkbare definitie van de zelfstandig ondernemer
  2. Het afdekken van ondernemers- en sociale risico’s via collectieve voorzieningen
  3. Belastingen voor zelfstandig ondernemers vereenvoudigen en richten op ondernemerschap

Meer weten over onze doelen en uitgangspunten?

Lees dan

Tenslotte: Mensen die bewust en vrijwillig kiezen voor zelfstandig ondernemerschap doen dit vooral omdat ze op hun best zijn wanneer ze kunnen doen waar ze goed in zijn. Deze zelfstandigen dragen via hun vakmanschap en flexibiliteit een steentje bij aan de Nederlandse economie en maatschappij. Ze ondernemen voor eigen risico en rekening en willen hun eigen broek ophouden. VZN vindt het belangrijk dat de discussie rondom zelfstandigen zich niet uitsluitend richt op schijnconstructies. VZN streeft naar positieve beeldvorming van de zelfstandige door een scherpe afbakening van zelfstandig ondernemerschap.

Download en lees het VZN Manifest

Zelfstandigen hebben behoefte aan een passende rechtspositie in een moderne inclusieve arbeidsmarkt.

Contact

VZN
p/a Veursestraatweg 98
2265 CG  Leidschendam
Telefoon: 070-7820811

info@zelfstandigennederland.nl