Volgens het kabinet is de snelste manier om Coronasteun bij individuele zelfstandigen te krijgen, de weg naar de Bbz – de Bijzondere bijstand zelfstandigen. Dat betekent voor veel zelfstandigen een enorme terugval in inkomsten. Ongelijke behandeling, want de steun via de NOW aan werknemers is ervoor bedoeld om hun salaris ongewijzigd te laten doorlopen. En dat terwijl zelfstandigen al enorm hebben ingeteerd op hun reserves, en bovendien overwegend in sectoren zitten waar wederom de klappen vallen.

Volgens Tweede-Kamerlid Aartsen van de VVD zou dit de creativiteit van zelfstandigen stimuleren “om naar sectoren over te stappen waar wèl werk is”.

Volgens VZN-voorzitter Cristel van de Ven is dat allang aan de gang. Zelfstandigen laten zich in deze periode op hun wendbaarst zien. Maar is dit een wenselijke ontwikkeling? Aartsen gaat eraan voorbij dat voor velen het werk is weggevallen door de Coronamaatregelen.

De oppositie denkt er dan ook anders over, noteerden Sonja Pleumeekers & Jorn Jonker voor de NOS.

NOS / 7 december 2021
Foto Pavel Danilyuk