Niet onverwacht verlengt het kabinet de avondlockdown tot tenminste 14 januari 2022. Dit brengt veel zelfstandig ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, sport en culturele sector in ernstige nood, zowel financieel als mentaal. Zij kunnen opnieuw een lange periode niet (op volle kracht) werken. Hierdoor kelderen hun inkomsten. Maar op steun vanuit de overheid hoeven zij niet te rekenen.

Voorzitter Cristel van de Ven van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN): “Voor het eerst in anderhalf jaar tijd noemt premier Rutte zzp’ers in het rijtje van getroffen ondernemers. Hij vergeet hen echter mee te nemen in de financiële steunmaatregelen. Grotere ondernemingen met hoge vaste lasten en personeel worden door onze overheid gestut. Zelfstandigen worden verwezen naar de bijstand. Dit kabinet meet met twee maten. Dat is onacceptabel”.

Na de vorige coronapersconferentie besloot het kabinet om de coronasteunpakketten voor ondernemers opnieuw in te voeren. De Tozo-regeling, bedoeld als tijdelijke overbrugging voor zelfstandigen in nood, keert echter niet terug. Hiervoor in de plaats gekomen is een versoepelde bijzondere bijstand voor zelfstandigen (de Bbz-regeling). VZN ontvangt signalen dat niet alle gemeenten de regels voor een Bbz-aanvraag versoepeld toepassen. Mensen worden bijvoorbeeld wel degelijk gevraagd om inzicht te geven in hun vermogen, terwijl demissionair staatssecretaris Wiersma (van SZW) vorige week tijdens het debat over de coronasteun benadrukte dat dit niet de bedoeling is. Van de Ven: “De versoepelde Bbz-regeling is geen passend alternatief voor de Tozo, en bovendien mentaal van een totaal andere orde”.

Bij de ondernemersregeling waar zelfstandigen een beroep op kunnen doen, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), vissen zij ook vaak achter het net vanwege o.a. de eis van een aparte bedrijfsoprit. Zelfstandig ondernemers kampen dus met minder inkomsten en doorlopende vaste kosten. Volgens Van de Ven is dit “een recept voor ellende”.

VZN steunt de uitspraak dat er een lange-termijnvisie moet komen op een duurzame uitweg uit de coronacrisis en is bereid hierover verder in gesprek te gaan met de bewindslieden. Voor de korte termijn roept zij het kabinet echter op tot boter bij de vis. “Kom over de brug en breng de Tozo terug”, aldus hun voorzitter.

Beeld Austin Kehmeier