Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) vindt dat het conceptwetsvoorstel voor een verplichte AOV voor zzp’ers aansluit bij de kenmerken en het karakter van de doelgroep. Via drempelfuncties wordt in het wetsvoorstel bepaald of iemand arbeidsongeschiktheid is. Die methode is uit te leggen en ook uitvoerbaar voor zelfstandige ondernemers. Ook is er een opt-out mogelijkheid, waar 94% van de VZN-achterban om vroeg. Daarmee wordt het nog steeds geen leuke verplichting, maar het stimuleert wel de onderlinge solidariteit.

Lessen geleerd
VZN sprak uitvoerig met het ministerie over deze conceptwet. VZN-voorzitter Cristel van de Ven: “Er ligt nu een voorstel dat beter aansluit bij de typering van zelfstandige ondernemers, zoals het feit dat zij fluctuerende inkomsten hebben en behoefte aan sociale zekerheid op basisniveau. Ook is er geleerd van de lessen uit het verleden, getuige de opt-out mogelijkheid en het premieplafond”.

Premie onderbouwen, wachttijd langer
De koepelvereniging van zelfstandigen ziet wel graag meer financiële onderbouwing van het voorgestelde premiepercentage en een langere wachttijd. De meeste mensen zijn namelijk na twee jaar beter, en voor die eerste ziekteperiode kunnen zelfstandigen zich gemakkelijk passend zelf verzekeren,
bijvoorbeeld via een schenkkring.

Stimuleer duurzaam zelfstandig ondernemerschap
In de conceptwet BAZ is het politieke besluit voor een verplichte AOV voor zelfstandigen uitgewerkt. VZN adviseert het aankomende kabinet om ook echt meer werk te maken van het stimuleren van duurzaam zelfstandig ondernemerschap. Dat voorkomt dat zelfstandigen straks op allerlei deelgebieden van de sociale zekerheid verplichtingen krijgen.

Voer brede bedrijfsbuffer in
Van de Ven: “Werk toe naar een verplichte brede bedrijfsbuffer, die zzp’ers voor meerdere sociale en ondernemersrisico’s kunnen aanwenden”. Naast het betalen van AOV-premies uit deze buffer kunnen zelfstandigen zo’n buffer bijvoorbeeld ook aanwenden om vraaguitval op te vangen, een oudedagsreserve op te bouwen en kwalificatieveroudering tegen te gaan. Deze plannen staan in het VZN-manifest 2024, waarover met polder en politiek verder wordt gepraat.

Persbericht n.a.v. de internetconsultatie Wet BAZ d.d. 11 juni 2024