Elke zelfstandig ondernemer kent het Handelsregister, waar elke onderneming en rechtspersoon zich verplicht moet inschrijven. Hier staan veel gegevens in die zij nodig hebben om bijvoorbeeld gegevens van zakenpartners te controleren. Daar moet voor worden betaald door de ingeschrevenen.
De laatste jaren ervaren worden de gegevens echter steeds vaker ongewenst gebruikt, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden zonder dat daarvoor toestemming is gegeven of voor doxing. De overheid wil dit tegengaan door het Handelsregister door een aantal zaken te verbeteren:

  • betere bescherming van persoonsgegevens
  • een rem op ongewenste directe marketing
  • een nieuwe vorm van het financieren van het Handelsregister.

Om dit alles te bekostigen moeten alle ingeschrevenen weer een jaarlijkse bijdrage gaan betalen, waardoor ze bijvoorbeeld als tegenprestatie zonder betaling van uittreksels gebruik kunnen gaan maken. Ook zou het verdienmodel van ongewenst datagebruik door derden hierdoor wegvallen. Voor die wijzigingen is een aanpassing in de financiering van het Handelsregister nodig dat is vastgelegd in het Wetsvoorstel financiering Handelsregister, waarover een internetconsultatie is uitgeschreven.

Van de mogelijkheid om te laten weten wat van het wetsvoorstel vinden, heeft VZN uiteraard ook gebruik gemaakt. Lees hier onze reactie.