In discussies over de arbeidsmarkt, de vermindering van het draagvlak voor de sociale
zekerheid, de toegenomen flexibele arbeid en de groei van het aantal zzp’ers wordt te
weinig gekeken naar de maatschappelijke realiteit en wat de moderne werkende nodig
heeft. De arbeidsmarkt is veranderd, steeds meer bedrijven kiezen voor een flexibele schil,
steeds meer mensen willen flexibel werken, steeds meer mensen kiezen voor het zelfstandig
ondernemerschap.

VZN pleit voor aandacht voor die werkelijkheid. Daarom hebben wij de visienota “Evenwichtige arbeidsmarkt” opgesteld. Wij bieden deze visie aan alle politieke partijen aan, zodat zij deze zienswijze, die voortkomt uit de praktijk van onze achterban (> 100.000 zelfstandigen in alle beroepssectoren), nadrukkelijk kunnen betrekken bij de inhoud van hun verkiezingsprogramma’s en een eventueel coalitie- en/of regeerakkoord.

Lees de visie hier.

Beeld Elena Mozhvilo