Op 11 januari 2021 verscheen er een artikel in De Limburger waarin helder wordt gepleit voor specifieke steun aan zelfstandigen. Twee voorbeelden van wat nodig is: afschaffen van de partnertoets bij de tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen (TOZO) en verruimen van de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL).

De Limburger / 11 januari 2021

Afbeelding Michael Fousert