PERSBERICHT

Met de verlenging van de lockdown wordt de financiële positie voor steeds meer zelfstandigen onhoudbaar. De partnertoets in de Tozo moet dan ook onmiddellijk worden stopgezet, vinden de samenwerkende zelfstandigenorganisaties binnen VZN. VZN roept tevens op tot aanpassing van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)-regeling, om ook zelfstandigen met vaste lasten te ondersteunen. De aangepaste regelingen moeten met spoed beschikbaar komen en uitbetaald worden. 

De lockdown wordt naar alle waarschijnlijkheid verlengd. Momenteel bespreekt het kabinet plannen tot uitbreiding van het financiële steunpakket voor bedrijven, om te voorkomen dat die alsnog omvallen. VZN roept hierbij op tot extra aandacht voor de situatie van zelfstandig ondernemers in nood.

“Het is goed dat het kabinet bedrijven blijft steunen in deze uitzonderlijk zware tijd. Echter, tot op heden lijkt onze regering weinig oog te hebben voor de problemen van zelfstandig ondernemers. Zij hebben het gevoel er alleen voor te staan”, aldus Cristel van de Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN).

Concreet roept VZN het kabinet op om gedurende deze tweede, verlengde lockdown de partnertoets bij de Tozo-regeling te laten vallen.

Ook pleit VZN voor opheffing van de drempelwaarde in de TVL-regeling. Deze is momenteel €3.000,- euro vaste lasten per kwartaal. Dat bedrag is voor veel zelfstandig ondernemers te hoog, terwijl zij wel degelijk hoge vaste lasten hebben. Denk aan kosten voor de huur van een werkruimte, leasecontracten, verzekeringen en pensioenopbouw. VZN stelt bovendien voor om de TVL-vergoeding uit te keren op basis van werkelijke cijfers. Nu is er een ingewikkeld systeem opgetuigd met gemiddelde percentages vaste lasten per SBI-code. Van de Ven: “Ondernemers moeten toch al hun omzetverlies aantonen om in aanmerking te komen voor de TVL. Laat ze dan ook hun eigen aandeel vaste lasten aantonen. Maak het systeem niet belangrijker dan de noodzakelijke hulp”.

Verder pleit VZN voor het achterwege laten van de vermogenstoets bij de Tozo die gepland staat vanaf 1 april, voor versoepeling van het urencriterium voor zelfstandigen in 2021 en voor extra inspanningen tot bij- en omscholing van zelfstandig ondernemers die het roer willen omgooien.

Tot slot roept VZN het kabinet met klem op tot versnelde  invoering van de aangekondigde Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Van de Ven: “Dit kan niet wachten tot 1 februari 2021. Voor de zelfstandigen bij wie het water inmiddels aan de lippen staat, is dat te laat”.

Beeld: Noah Buscher