Er is nog geen uitzicht op een nieuw kabinet, maar er liggen al twee adviezen voor een grondige sanering van de arbeidsmarkt, van twee verschillende consortia. Het ene advies is het Sociaal Akkoord tussen ONL, VZN en AVV en VZN, het andere is een Middel Lange Termijn (MLT)-advies van de SER. Beiden consortia lieten zich inspireren door het rapport van de commissie Regulering van werk, ook wel de commissie Borstlap genoemd (naar haar voorzitter).

Op het eerste gezicht lijken de adviezen op elkaar: flex minder onzeker, en vast minder onwrikbaar, maar een nadere beschouwing leert dat ze flink van elkaar verschillen. Het Sociaal Akkoord van AVV, ONL en VZN is veel meer op de toekomst gericht, met o.a. een individueel ontwikkelbudget, een eigen rechtspositie voor zelfstandigen, modernisering van ons sociale stelsel en concrete aanbevelingen om het werkgeverschap aantrekkelijker te maken, zoals een loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor één i.p.v. twee jaar en een bonus voor het aannemen van een eerste werknemer. Bovendien zaten bij het Sociaal Akkoord zelfstandigen rechtstreeks aan de onderhandeltafel, bij het SER-advies was dat niet het geval.

Voor wie alle verschillen tussen het rapport Borstlap, het Sociaal Akkoord van AVV, ONL en VZN en het SER advies op een rijtje wil zien, is hier het overzicht.

Alle partijen, van links tot rechts, deelden de analyses van Borstlap. Het Sociaal Akkoord van AVV, ONL en VZN werkt dit rapport ook daadwerkelijk uit. Wij hopen dat toekomstige kabinetspartijen ons akkoord zullen gebruiken om nu eindelijk stappen te gaan maken op ‘flex meer zeker’ en ‘vast meer flexibel’.

Lees het sociaal akkoord hier.

Beeld Glenn Carstens-Peters