BrightPensioen steunt de zienswijze die VZN heeft op de oudedagsvoorziening voor zelfstandig ondernemers. De organisatie sluit zich vanaf 1 juni aan als partner van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), de vereniging van organisaties die opkomt voor de belangen van zelfstandig ondernemers. VZN streeft naar een volwaardige rechtspositie voor zelfstandigen, in een toekomstgerichte arbeidsmarkt.

VZN pleit in haar manifest en in het onlangs met ONL en AVV gesloten sociaal akkoord, voor omvorming van de huidige fiscale regelingen voor zelfstandigen tot een modern sociaal stelsel. In dit stelsel dienen fiscale faciliteiten voor zelfstandigen gekoppeld te worden aan de opbouw van een financiële buffer. “Met deze buffer kunnen zelfstandigen voorzien in hun oudedagsvoorziening, scholing en opvang van inkomstenderving, bijvoorbeeld bij vraaguitval en ziekte”, aldus Cristel van de Ven, voorzitter van VZN.

VZN acht het noodzakelijk om zelfstandigen meer speelruimte en flexibiliteit te geven bij de opbouw van hun oudedagsvoorziening. Sjaak Zonneveld, directeur BrightPensioen: “Op dit moment is de fiscale wetgeving voor zelfstandigen voor wat betreft hun oudedagsvoorziening zodanig ingewikkeld dat dit belemmerend werkt bij de opbouw van pensioen. We herkennen ons in de standpunten van VZN op dit onderwerp”.

Met de aansluiting van de leden van BrightPensioen bij VZN bundelen nog meer vertegenwoordigers van zelfstandig ondernemers hun krachten. Hiermee verstevigt VZN haar positie als gesprekspartner voor politiek Den Haag en aan de maatschappelijke overlegtafels.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjaak Zonneveld, directeur van BrightPensioen, 06 – 36 57 15 32 of sjaak@brightpensioen.nl, of met Cristel van de Ven, VZN-voorzitter, 070 -07820811 of info@zelfstandigennederland.nl

Meer informatie over VZN vind je op www.zelfstandigennederland.nl

Meer informatie over BrightPensioen vind je op www.brightpensioen.nl