Scholen moeten soms hele klassen naar huis sturen wegens personeelsgebrek. Ze durven of willen geen zelfstandigen inhuren om lesuitval te voorkomen.

VZN-voorzitter Cristel van de Ven geeft op BNR Nieuwsradio desgevraagd aan dat dit niet nodig is. Er loopt veel onderwijzend potentieel rond waar nu geen beroep op wordt gedaan. Dit heeft te maken met de wet DBA. Die is wel in werking getreden, maar wordt niet gehandhaafd. Scholen kunnen dus gerust in de nood voorzien door zelfstandigen in te schakelen.

Van de Ven pleit er echter sterk voor om de intentie van de wet DBA wel gestand te doen en scholen zo meer zekerheid te verschaffen. Verheldering van de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt is, zo blijkt uit het probleem waar scholen voor staan, heel hard nodig.

BNR / 2 februari 2022