Dat zelfstandigen in de nieuwe lockdownperiode aangewezen zijn op de Bijzondere bijstand, leidt tot ongelijke behandeling. Niet alleen omdat hiermee de steunmaatregelen voor zelfstandigen feitelijk wegvallen, terwijl andere maatregelen doorlopen. Maar ook omdat gemeenten de levensvatbaarheidstoets die bij de Bbz blijkt te horen, heel verschillend uitvoeren, aldus VZN-voorzitter Cristel van de Ven in NRC.

NRC / 31 januari 2022
Foto Caroline LM