Afgelopen tijd was er veel te doen over het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’; een wetsvoorstel met grote gevolgen voor álle zzp’ers. Komt het wetsvoorstel erdoor, dan betekent dat voor zzp’ers onder andere een einde aan de eigen, vrije keuze voor het ondernemerschap.

Om de mening over het wetsvoorstel de peilen, kon iedere burger in Nederland online reageren op dit voorstel via een internetconsultatie. De ingediende ideeën, standpunten en visies kunnen worden gebruikt om wijzigingen aan te brengen in het wetsvoorstel voordat het verder wordt behandeld.

Natuurlijk heeft ook VZN van zich laten horen. In een uitgebreide reactie op het voorstel hebben we onze onvrede laten blijken.

Lees hier onze reactie.