De internetconsultatie voor de conceptwet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (in de volksmond, de wet aanpak schijnzelfstandigheid) is gesloten. Op 11-11 waren er maar liefst 1111 reacties binnen. De kritiek op deze conceptwet is wijdverbreid, zo blijkt. Niet alleen uitten ruim 1000 individuele zelfstandig ondernemers en hun belangenverenigingen hun zorgen en ongenoegen over deze plannen van minister Karien van Gennip van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook werkgeversorganisaties, zoals VNO-NCW, MKB-Nederland en werkgeversvereniging AWVN geven kritiek. Zij vinden deze conceptwet bovendien niet in lijn met het SER-MLT advies. Naast de partijen die rechtstreeks geraakt worden door deze wetgeving – zelfstandig ondernemers en hun opdrachtgevers – komt er ook kritiek vanuit arbeidsrechtjuristen en het Adviescollege toetsing regeldruk, zo kopte het ADZiPconomy maakte een helder overzicht van de reacties.

Wij zeggen het al veel langer: deze wet gaat in de huidige uitwerking níet werken. Dus, beste politici, laat deze overweldigende stortvloed aan reacties ertoe leiden dat deze conceptwet van tafel gaat. En maak andere, betere plannen. Het goede nieuws is: in veel reacties op de internetconsultatie staan allerlei oplossingsrichtingen waarmee we in Nederland wél zelfstandig ondernemers zonder personeel kunnen onderscheiden van werknemers, op een werkbare en handhaafbare manier. En waarmee we de arbeidsmarkt wél moderniseren. Dat lijkt ons een goede basis voor nieuwe gesprekken.

We danken iedereen die de moeite heeft genomen om te reageren op de internetconsultatie. Als je wilt weten hoe vereende krachten eruit zien? Nou, zo dus!