VZN-voorzitter Cristel van de Ven vraagt binnen het nieuwe steunpakket extra aandacht voor zelfstandig ondernemers die zware tijden beleven. ,,Steun en toekomstperspectief zijn cruciaal voor zelfstandig ondernemers. Veel zelfstandigen zien graag dat daar extra aandacht naar uit gaat binnen het generieke steunpakket.”

VZN pleit voor vijf aanvullende punten: een betere tegemoetkoming vaste lasten, het oormerken van om- en bijscholingsgelden voor zelfstandig ondernemers, persoonlijke ondersteuning en coaching mogelijk maken, de beperkte vermogenstoets tot 1 juli 2021 achterwege laten en grenswerkers recht op inkomensondersteuning geven.

1. Tegemoetkoming vaste lasten

“VZN ziet dat de regeling Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL) in de praktijk weinig zelfstandig ondernemers bereikt. De Tozo, daarentegen, is enkel een voorziening voor levensonderhoud. Hierdoor komen veel zelfstandigen in de problemen met hun doorlopende vaste kosten zoals verzekeringen, huur bedrijfsruimte en pensioenopbouw”, merkt de voorzitter van VZN. De vereniging stelt daarom voor om het Tozo-steunbedrag op te hogen zodat deze een deel van de vaste kosten gaat dekken. Een andere mogelijkheid is om aan de TVL knop te draaien.

2. Oormerken van om- en bijscholingsgelden zelfstandig ondernemers

VZN pleit voor het oormerken van om- en bijscholingsgelden voor zelfstandig ondernemers die het roer willen omgooien en daarbij snel willen handelen. Zo houden zij regie over hun eigen werk, loopbaan en leven en hoeven zij geen gebruik (meer) te maken overheidssteun. “Ik zie zelfstandig ondernemers al overstappen naar sectoren waar behoefte is aan hun ondernemerschap. Denk bijvoorbeeld aan licht- en geluidstechnici die hun weg vinden naar de bouwsector en de zonnepanelenindustrie.” Dergelijke initiatieven vragen om bijval en steun…

De Ondernemer / 27 oktober 2020