Kabinet Rutte-III sprak in 2017 de ambitie uit om echte zelfstandigen de ruimte te geven om te ondernemen en om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Bijna vijf jaar verder is hier weinig van terecht gekomen. Zowat het enige besluit dat het demissionaire kabinet de afgelopen regeerperiode genomen heeft inzake het zzp-dossier, is om de zelfstandigenaftrek stapsgewijs af te bouwen. De Europese Unie maant Nederland nu tot meer snelheid hierbij. Dit is nodig om als land in aanmerking komen voor coronahulpgeld uit Europa, zo meldt minister Hoekstra.

Cristel van de Ven, voorzitter van Vereniging Zelfstandigen Nederland: “Dat Nederland tot op heden geen eigen visie heeft ontwikkeld op de arbeidsmarktpositie van zelfstandigen, nekt ons nu. Het is beschamend dat dit kabinet zich lijkt te verschuilen achter Europese regels op dit politiek gevoelige thema, terwijl we al lang zelf beter beleid hadden kunnen maken. Er zijn ideeën, rapporten en plannen genoeg. Maar de politiek heeft tot op heden verzuimd om hierover te debatteren en om ze om te zetten in werkbare wet- en regelgeving.”

Dat er meer fiscaal evenwicht moet komen tussen werkenden, om concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan, erkent ook VZN. Vorige maand stuurde zij informateurs Remkes en Koolmees en de onderhandelaars van de formerende partijen hun notitie ‘Inclusief Perspectief’. Hierin staat een duidelijke visie op een moderne arbeidsmarkt met volop ruimte en zekerheid voor zelfstandig ondernemers, uitgewerkt in concrete doelstellingen en oplossingsrichtingen. Eén van die oplossingsrichtingen betreft het omvormen van de zelfstandigenaftrek. 

Van de Ven: “Bouw de zelfstandigenaftrek niet klakkeloos af, maar vervang ‘m door een voorwaardelijke en gemaximeerde ondernemingsvoorziening om sociale en ondernemersrisico’s (zoals oudedagsvoorziening en vraaguitval) mee af te dekken. Zo stimuleer je zelfstandigen om een eigen buffer op te bouwen voor die doeleinden.”

VZN staat open voor nadere gesprekken hierover met de politiek.

Lees hier ons persbericht dat we hierover hebben uitgestuurd.

Beeld Christian Lue