De vaste commissies van de Tweede Kamer organiseren regelmatig rondetafelgesprekken over thema’s waarvoor zij bijvoorbeeld beleid voorbereiden. Op 22 april 2022 kwam de commissie SZW bijeen voor zo’n gesprek, en wel over de herziening van het pensioenstelsel.

Cristel van de Ven was uitgenodigd om over het kennisthema pensioenen inbreng te leveren namens zelfstandigen. Dat deed ze in haar rol van voorzitter van het Netwerk Zelfstandig Ondernemers, waarvan VZN sinds 1 april 2022 deel uitmaakt – samen met de zelfstandigen zonder personeel verenigd in MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO.

Het gesprek kun je hier naluisteren/-kijken. De inbreng van Van de Ven start op 3:04:00.