Er is een en ander uitgelekt over de wijze waarop het kabinet voornemens is de koopkracht te stutten. Eén van de maatregelen is naar verluidt het nóg sneller afbouwen van de zelfstandigenaftrek, om zo geld vrij te maken voor koopkracht elders.

Dit gegeven doet veel stof opwaaien bij belangenbehartigers van zelfstandigen. Zij lijken, aldus VZN-voorzitter Cristel van de Ven, bepaald niet het troetelkindje van dit kabinet. Toch wil ze eerst het hele plaatje afwachten alvorens met een reactie te komen. Waarom? Dat vertelt ze in het Financieele Dagblad van 1 september 2022.

FD / 1 september 2022