Claartje Vogel en Malini Witlox van ZiPconomy tekenden reacties op naar aanleiding van het zojuist verschenen coalitieakkoord. Samenvattend stellen ze: “Het nieuwe kabinet belooft stimulering van ondernemerschap, maar in het coalitieakkoord ontbreken zowel visie als plannen om dat voor elkaar te krijgen.”

Ook VZN-voorzitter Cristel van de Ven ziet dat er weinig visie zit in het coalitieakkoord. Stond in het vorige akkoord nog iets over de aparte positie van zelfstandigen, in dit akkoord is dat niet meer terug te vinden. De passage over de wet DBA noemt ze “vaag”.

ZiPconomy / 16 december 2021