Om schijnzelfstandigheid te voorkomen, wil het kabinet via wetgeving een nieuw toetsingskader neerleggen. Enkele jaren geleden was er commotie onder zelfstandigen en opdrachtgevers over de wet DBA, die hetzelfde beoogde. Nu dreigt deze situatie opnieuw, vertelt VZN-voorzitter Cristel van de Ven aan het FD, want ook dit wetsvoorstel heeft een aantal veel te vage kernbegrippen.

FD / 19 december 2022