Zelfstandigen leveren een mooie bijdrage aan de economie, maar hebben nog onvoldoende vertegenwoordiging aan beleids- en adviestafels. De huidige gremia zijn sterk gericht op werkgevers en werknemers.

Een samenwerking tussen VZN, PZO, VNO-NCW en MKB-Nederland in het Netwerk Zelfstandig Ondernemers kan de stem van zelfstandigen steviger laten klinken. Onder meer via een gezamenlijke zetel in de SER, waarin Cristel van de Ven zal plaatsnemen als voorzitter van het nieuwe Netwerk.

Er zijn zelfstandigen van verschillende pluimage, maar net als bij zeer uiteenlopende bedrijven of werknemers hebben zelfstandigen een aantal belangrijke gemeenschappelijke belangen. Daarmee zal de agenda van het nieuwe Netwerk gevuld zijn, vertelt Van de Ven aan Dieuwke Teertstra.

NOS Radio1 Journaal / 2 april 2022