Onduidelijkheid over de positie van zelfstandigen lijkt scholen voorzichtig te maken ze in te huren, ondanks grote lerarentekorten. Vanuit het oogpunt van de zelfstandigen zelf lijkt er een keuze te liggen om de sector te verlaten, of weer terug in dienst te gaan.

VZN-voorzitter Cristel van de Ven laat in gesprek met Lukas Spee, schrijvend voor magazine Naar School, zien hoe het anders zou kunnen.

FD / 7 juli 2022