Een zelfstandig ondernemer kan zijn premie voor een lijfrente niet in mindering brengen op het inkomen waarover hij premie Zorgverzekeringswet (Zvw) betaalt. Bij het tot uitkering komen van de lijfrente betaalt hij weer premie Zorgverzekeringswet over deze uitkering. Hierdoor is er voor zelfstandigen sprake van een dubbele heffing van de bijdrage Zvw.

VZN roept politieke partijen dan ook op om de dubbele heffing voor lijfrentes ongedaan te maken. VZN-voorzitter Cristel van de Ven benadrukt op online platform ZIPconomy dat het belangrijk is om deze kronkel in het belastingstelsel snel op te lossen.

ZIPconomy / 2 september 2023