De wet gericht op de aanpak van schijnzelfstandigheid, waarvoor minister Van Gennip de internetconsultatie heeft gestart, schiet zijn doel ver voorbij. Dat is het oordeel van Vereniging Zelfstandigen Nederland op basis van de definitieve teksten uit deze conceptwet. “De wet biedt geen extra duidelijkheid vooraf en raakt zelfstandig ondernemers rechtstreeks in hun bestaansrecht”, zegt VZN-voorzitter Cristel van de Ven. “De vrijheid van ondernemerschap, een Europees grondrecht, wordt hen ontnomen”.

Zelfstandig werken zal meer en meer de toekomst zijn in de vierde industriële revolutie. Maar met deze wetgeving keert het kabinet juist de rug naar die toekomst. Er is geen ruimte meer voor wat werkenden en werk- en opdrachtgevers zelf willen.

De kritiek van de koepel van zelfstandigenorganisaties richt zich op twee hoofdpunten. Het inbeddingscriterium stuurt sterk aan op een arbeidsovereenkomst en biedt onvoldoende ruimte voor ondernemerschap. Het sluit daardoor zzp’ers, over wiens ondernemerschap geen enkele twijfel bestaat, uit van een veelheid van opdrachten. Voor zover ondernemerscriteria wel een rol spelen, zijn ze niet persoonsgebonden maar worden ze beoordeeld binnen de opdracht. Van de Ven: “Dat is te beperkt en een gemiste kans op echte duidelijkheid”. Tegenover het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst staat VZN wel positief. Dit pakt schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt effectief aan. VZN roept de politiek op om alleen dat onderdeel van de wet in te voeren en de rest ervan stellig te verwerpen. “Deze wet gaat in de huidige opzet niet werken. Dan moet je er niet aan beginnen”, aldus Van de Ven. “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.