Uit berichtgeving en cijfers blijkt dat zelfstandigen in armoede anders behandeld worden dan mensen met een vergelijkbaar inkomen uit andere bronnen. Zij worden door de helft van de waterschappen uitgesloten van kwijtschelding. Voor VZN reden voor deze open brief aan de Unie van Waterschappen.