Werkgevers (via ONL), werknemers (via vakbond AVV) en zelfstandigen (via VZN) hebben, vooruitlopend op het sociaal akkoord dat binnen de SER zal worden opgesteld en begin juni gepubliceerd, al een eigen akkoord opgesteld. Daarin doen zij aanbevelingen voor een concrete uitwerking van (onder meer) het rapport van de Commissie Borstlap, dat al enige tijd geleden algemeen gunstig ontvangen is.

Aan Hans Biesheuvel van ONL en Cristel van de Ven van VZN vraagt Bas van Werven van BNR op 31 mei naar de timing, bedoeling en inhoud van dit akkoord.

BNR / 31 mei 2021