PERSBERICHT

In het Manifest van VZN staan de doelen en uitgangspunten te lezen die de Vereniging nastreeft voor zelfstandigen.

Onlangs is ook een Handreiking gepubliceerd, waarin deze doelen en uitgangspunten concreter worden gemaakt.

De Handreiking ‘Spelregels en een sociaal stelsel voor zelfstandig ondernemers, een stap richting modernisering van de arbeidsmarkt’ kun je hier lezen.

Beeld: Ryan Quintal