De kabinetsformatie is in volle gang. Daarom schreven wij een brief aan informateur Plasterk.

Als belangenbehartiger van zelfstandig ondernemers zonder personeel vinden wij de arbeidsmarkt een zeer belangrijk thema voor de komende kabinetsperiode. Deze is aan vernieuwing toe. Het is eerdere kabinetten niet gelukt om de arbeidsmarkt te hervormen. Maar gezien de huidige arbeidsmarktkrapte, en de veranderende wensen van werkenden ten aanzien van hun werk, kan dit niet langer wachten. Het is hard nodig om betekenisvol werk voor iedereen te creëren en om misstanden aan de basis van de arbeidsmarkt gezamenlijk aan te pakken. Wij hopen dan ook dat een komend kabinet een doorbraak kan bewerkstelligen en duidelijkheid kan bieden.

In een visienota schetsen wij alvast een aantal oplossingsrichtingen die uitkomst kunnen bieden. Deze richten zich op drie hoofdthema’s: duidelijkheid voor zelfstandig ondernemers via heldere ondernemerscriteria, stimulering van de opbouw van een bedrijfsbuffer om daarmee je eigen sociale en ondernemersrisico’s te kunnen afdekken, en passende basisvoorzieningen voor o.a. langdurige arbeidsongeschiktheid en leren en ontwikkelen voor alle werkenden. Wij hebben de heer Plasterk gevraagd om deze visienota mee te nemen tijdens de coalitiebesprekingen.

Uiteraard blijven wij ons de komende periode hard maken om de wensen, behoeften en belangen van zelfstandigen in Nederland goed voor het voetlicht te brengen bij de politiek en aan de maatschappelijke overlegtafels.

Note dd 22-4-2024: de visienota is vervangen door het manifest. Klik hier voor het manifest.