De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) maakt aanspraak op een zetel in de Sociaal-Economische Raad (SER). Aan de uitspraak van de Tweede Kamer dat zelfstandigen een eigenstandige en gelijkwaardige positie in de SER verdienen, kan invulling worden gegeven door een zetel aan VZN toe te kennen. VZN is een onafhankelijke, representatieve zzp-organisatie met 100.000 aangesloten zelfstandigen.

Onlangs heeft de SER maatschappelijke organisaties uitgenodigd om zich te melden als zij aanspraak menen te maken op een SER-zetel. VZN heeft in een brief aan de SER laten weten aanspraak te maken op zo’n zetel. Als onafhankelijke organisatie van zelfstandige ondernemers meent VZN een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan vernieuwende oplossingen voor de arbeidsmarkt en het sociaal stelsel, met een breed draagvlak onder de 1,3 miljoen zelfstandigen in Nederland.

Met de vorig jaar breed aangenomen Tweede Kamermotie Tielen/Palland/Van Weyenberg voor een ‘eigenstandige en gelijkwaardige plek van zelfstandigen binnen de polder’ verwacht VZN dat haar aanspraak op een eigen SER-zetel zal worden gehonoreerd.

VZN
Cristel van de Ven, voorzitter
c.vandeven@zelfstandigennederland.nl
070 7820811

Beeld Dirk Hol