Verdere afbouw zelfstandigenaftrek: ‘Een verkeerde maatregel, op een verkeerd moment, met de verkeerde argumentatie’

De zelfstandigenaftrek gaat verder omlaag dan aangekondigd in 2019 en dat is slecht nieuws voor juist de kwetsbare groep zelfstandig ondernemers, waarschuwen diverse zzp-organisaties. “Cherry picking uit het rapport van de commissie Borstlap is uit den boze en dat is nu precies wat het kabinet doet.”

De zelfstandigenaftrek is dit jaar nog 7030 euro, volgend jaar wordt dat 6670 euro. Uiteindelijk wordt deze aftrekpost afgebouwd naar 3240 euro in 2036, in plaats van 5000 euro in 2028.

Dat staat in het Belastingplan 2021, dat het kabinet op Prinsjesdag presenteerde. De afbouw van de zelfstandigenaftrek gaat dus iets langzamer en er blijft op den duur minder van over. Het tegengaan van concurrentie tussen werknemers en zzp’ers lijkt het belangrijkste argument.


De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost speciaal voor eenmanszaken. Wie minimaal 1225 uur per jaar werkt als zelfstandige, hoeft over dit bedrag geen inkomstenbelasting te betalen.


De afbouw wordt in de eerste twee jaar gecompenseerd met een verhoging van de arbeidskorting die alle werkenden krijgen. Het koopkrachtvoordeel van die verhoging gaat dus aan zelfstandigen voorbij.

ZiPconomy / 16 september 2020