Door de val van het kabinet blijft het langer onduidelijk hoe we in Nederland de arbeidsmarkt gaan hervormen. Worden de wetten waar de minister momenteel mee bezig is en die belangrijk zijn voor zzp’ers (denk aan de wetgeving omtrent de verplichte aov-zzp en het aanscherpen van de Wet DBA) controversieel verklaard? Dat is nu de vraag.

In september neemt de Tweede Kamer hierover een besluit. Als de plannen van minister Van Gennip controversieel verklaard worden, gaan deze onderwerpen de ijskast in totdat een nieuw kabinet aantreedt. Afhankelijk van de samenstelling van dat kabinet en de inhoud van een nieuw coalitieakkoord, weten we pas wat de consequenties zullen zijn voor de ruim 1 miljoen mensen die in Nederland werken als zelfstandige.

VZN-voorzitter Cristel van de Ven: “Het is wachten op verkiezingen voor de ruim 1 miljoen zzp’ers die ons land kent. En dan is het aan een nieuw kabinet om door te pakken.”

Voor zelfstandigen is en blijft het belangrijk dat we in Nederland toewerken naar een moderne arbeidsmarkt met ruimte voor zelfstandig ondernemerschap en eigen initiatief. Met VZN blijven we in onze gesprekken met politiek en ministeries deze stem van zelfstandigen vertegenwoordigen. Daar gaan we onvermoeibaar mee door, ook nu het kabinet demissionair is. We blijven onder andere pleiten voor het scherp definiëren van ondernemerscriteria, zien geen heil in inbedding als aanvullend element om meer duidelijkheid te krijgen over een arbeidsrelatie, én vinden de opt-out regeling een absolute noodzaak bij de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Van de Ven: “Als deze onderwerpen controversieel verklaard worden, biedt dat mogelijk nieuwe kansen op betere wetgeving voor zelfstandig ondernemers. Tegelijkertijd is het ontzettend vervelend dat zelfstandigen nu weer langer moeten wachten op duidelijkheid.”