Ook de Nationale Ombudsman heeft nu gerapporteerd dat de coronasteun in veel gevallen voor zelfstandigen niet goed heeft uitgepakt. De referentieperiode, de partnertoets, drempels, de ongelijkheid in de behandeling: mensen zijn steungeld misgelopen, bevestigt Cristel van de Ven van VZN aan het Financieele Dagblad.

Wie wel steun heeft gehad, moet mogelijk geld terugbetalen. Er zullen bij gemeenten alle bij elkaar zeker zelfstandigen met schulden aankloppen. De Ombudsman vraagt de overheid ervoor zorg te dragen dat bij het omgaan hiermee het beoogde doel, het overeind houden van door corona getroffen ondernemingen, niet uit het oog verloren wordt.

FD / 6 juli 2021