In een artikel op Follow the Money is aandacht besteed aan ZZP-Nederland en hun verhouding tot verzekeraar ASR. Daarin is ook summier aandacht voor de positie van VZN, het Netwerk Zelfstandig Ondernemers waarin VZN participeert en is er aandacht voor de positie van zelfstandigen in de SER.

Ter verduidelijking: in het Netwerk Zelfstandig Ondernemers werken we vanuit VZN samen met alle brancheorganisaties en met veel zelfstandigen van VNO-NCW en MKB-Nederland. Ook onze collega-organisatie PZO participeert hierin. Samen komen we zo op voor de belangen van de honderdduizenden zelfstandig ondernemers in ons land. Namens het Netwerk en de zelfstandig ondernemers zit Cristel van de Ven ook in de SER in de ondernemersdelegatie. ‘Daarbij ervaren we op geen enkele wijze bemoeienis vanuit bedrijven en komen we zo op voor de vele zelfstandige professionals in ons land’ aldus VZN.

VZN is een jonge vereniging die zich steeds verder professionaliseert. Maar één ding is glashelder. De standpunten worden altijd mét de zelfstandigen bepaald op basis van o.a. raadplegingen onder zzp’ers. Van bemoeienis van derden is geen sprake.