Kan een nieuw sociaal akkoord, opgesteld door werkgevers en werknemers, baanbrekend zijn? Nee, want de samenstelling van onze arbeidsmarkt is drastisch veranderd. Er zijn inmiddels 1,3 miljoen zelfstandigen in Nederland actief.

Lees de Brief van de dag die Cristel van de Ven hierover schreef aan de Volkskrant, geplaatst op 16 maart 2021.

Volkskrant / 16 maart 2021
Foto Flo Dahm