Veel zzp’ers maken zich grote zorgen over het ‘Wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’. Deze ontwerpwet zou duidelijkheid moeten scheppen over wie zelfstandig aan het werk is en wie niet. Velen vrezen dat de vrijheid, waarvoor zzp’ers vaak kiezen, door de nieuwe zzp-wet op de tocht komt te staan.

Het FD besteedde uitgebreid aandacht aan dit onderwerp. Loe van Erp, VZN-bestuurslid en algemeen directeur van SoloPartners: ‘Ongeacht hoeveel zeggenschap en vrijheden zelfstandigen hebben, aan de hand van dit wetsvoorstel komt het oordeel al snel uit op werknemerschap’.

Dat zou funest zijn voor sectoren waarin nu al grote personeelstekorten zijn. Loe van Erp: ‘In de  regelmatige raadplegingen van onze achterban (zorg-zzp’ers) zegt 55% de zorg te verlaten als ze in dienstverband zou moeten.’

Het FD laat vervolgens zzp’ers uit verschillende branches aan het woord, te weten een bouwvakker, een interim-manager en een zorgverlener. Hoe kijken zij aan tegen de ontwerpwet?

 

FD / 20 oktober 2023