De adviezen van de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstel (OCTAS) zetten de conceptplannen van minister Van Gennip voor een aov-plicht voor zelfstandigen in een geheel ander daglicht. VZN is verheugd dat de OCTAS-voorstellen betaalbaarder, rechtvaardiger en uitvoerbaarder zijn dan de dure en ingewikkelde plannen die minister Van Gennip vorig jaar op hoofdlijnen presenteerde, en die momenteel verder worden uitgewerkt. VZN-voorzitter Cristel van de Ven roept de minister dan ook op om pas op te plaats te maken en de adviezen van OCTAS over te nemen in haar aanstaande conceptwetsvoorstel. 

De aansprekendste elementen in de voorstellen van OCTAS zijn naar de mening van Van de Ven een wachttijd van twee jaar, ook voor zelfstandigen, en een systematiek die recht doet aan het feit dat zelfstandigen fluctuerende inkomsten hebben. OCTAS presenteerde tevens een variant voor een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. VZN vindt deze variant de moeite waard om nader te onderzoeken.

Concluderend oordeelt VZN positief over de plannen van OCTAS, mits er een op-out mogelijkheid komt voor zelfstandigen die zich privaat wensen te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Vorig jaar gaf 94% van de zelfstandigen in een enquête aan die keuzevrijheid te wensen. Van de Ven: “Die wens kan en mag de politiek niet negeren”.