Al eerder gaf VZN aan dat steunmaatregelen voor zelfstandigen niet goed op maat waren. Daardoor heeft de Coronacrisis er bij bepaalde groepen zelfstandigen onevenredig hard ingehakt.

Nu de steunmaatregelen voor zelfstandigen per 1 oktober stoppen, zal er mede daarom, zeker voor deze groepen, goed gekeken moeten worden naar de bijzondere bijstand voor zelfstandigen. Zorg nu, aldus VZN-voorzitter Cristel van de Ven in het Reformatorisch Dagblad, dat de steun deze keer wel doet waar hij voor bedoeld is.

Dat kan onder meer door de tijdelijke aanpassingen in de Bbz permanent te maken, waaronder het achterwege laten van de vermogenstoets.

Reformatorisch Dagblad / 30 augustus 2021