Hoewel het ministerie van Economische Zaken pas bij steunverlening vanaf een ton moet publiceren waar het geld heen gaat, is men daar voornemens alle ontvangers van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) te noemen op een website van de RVO.

Zelfstandigen zijn geschokt over wat zij ervaren als een schending van hun privacy en vertrouwelijke bedrijfsinformatie. VZN-voorzitter Cristel van de Ven doet een oproep aan het ministerie om, liever dan in Brussel een wit voetje te willen halen, een trouw supporter van ondernemers te zijn, zo lees je in haar expertblog op De Ondernemer.

De Ondernemer / 29 november 2022