Morgen debatteert de Tweedekamercommissie SZW over het ZZP-deel van de voorstellen van minister Van Gennip inzake de arbeidsmarktherziening.

Het FD peilde alvast reacties op de voorstellen, onder andere bij VZN-voorzitter Cristel van de Ven. Fundamenteel punt van kritiek: de criteria op grond waarvan zou moeten worden vastgesteld of iemand ondernemer is.

Die zijn, aldus Van de Ven, in de voorstellen subjectiever dan nodig. Ze zijn ontleend aan de wijze waarop de ondernemer in een klantorganisatie werkt. Van de Ven stelt dat ondernemerscriteria een scherpere invalshoek kunnen geven.

FD / 6 juni 2023