Er lag, mede op voorspraak van VZN, een voorstel in de Tweede Kamer om de partnertoets bij de TOZO af te schaffen. Dit heeft het vooralsnog niet gehaald, aldus berichtgeving hierover op DeOndernemer op 9 februari.

Dat brengt veel zelfstandigen in grote problemen. VZN vraagt daarom des te meer aandacht voor de overige regelingen, die eveneens te weinig rekening houden met de feitelijke situatie van zelfstandigen.

DeOndernemer / 9 februari 2021