We moeten niet denken dat de crisis voorbij is en het leed geleden, aldus Cristel van de Ven (VZN) op De Ondernemer, want voor bepaalde sectoren zijn er nog veel onzekerheden. En per 1 oktober stoppen wel de coronasteunmaatregelen.

Zelfstandigen dan bij uitzondering achteraf een beroep doen op bijzondere bijstand (Bbz). VZN bepleit om deze maatregel permanent te maken, en om tevens de vermogenstoets af te schaffen.

Geef zelfstandigen in sectoren die hun verliezen niet meer kunnen compenseren, zoals de evenementenbranche, de tijd en mogelijkheid om hun buffers weer op te bouwen, aldus VZN. Hun seizoen is immers voorbij voordat de maatschappij weer open gaat.

De Ondernemer / 30 augustus 2021