Op 31 mei 2021 presenteerden VZN (zelfstandigen), ONL (ondernemers/werkgevers) en AVV (vakbond) een gezamenlijk sociaal akkoord. Het mag als voorbeeld en input dienen voor hervormingen van de arbeidsmarkt. Die zijn nodig, zo stelt ook de commissie-Borstlap, omdat met een aantal ontwikkelingen in het huidige bestel onvoldoende rekening wordt gehouden. Onder meer met het feit dat er tegenwoordig behalve werkgevers en werknemers ook een flink aandeel zelfstandigen op de arbeidsmarkt is.

Lees het sociaal akkoord hier.