Persbericht van Netwerk Zelfstandig Ondernemers

‘De hervorming van het pensioenstelsel met de nieuwe Pensioenwet is een belangrijke stap voor zelfstandigen’. Dat zegt het Netwerk Zelfstandig Ondernemers met daarin o.a. VZN, PZO, MKB-Nederland, VNO-NCW en talloze branches met veel zelfstandigen.

Makkelijker fiscaal voordelig pensioen opbouwen
Dankzij alle maatregelen krijgen zelfstandigen net zoveel ruimte om fiscaal voordelig pensioen op te bouwen als werknemers via de zogeheten derde pijler (een individuele pensioenrekening).
‘Dit is een belangrijke stap om makkelijker pensioen op te bouwen als zelfstandig ondernemer en dit is wel zo eerlijk. Juist de derde pijler biedt de flexibiliteit in pensioenopbouw waar zelfstandigen vaak behoefte aan hebben’, aldus Cristel van de Ven, voorzitter van het Netwerk Zelfstandig Ondernemers.

Aansluiten op een fonds
Daarnaast kan het door de overstap op een persoonlijker pensioensysteem aantrekkelijker worden voor zelfstandigen om bijvoorbeeld aan te sluiten op het pensioenfonds in hun sector. Hiervoor is in de nieuwe Wet Toekomst Pensioen experimentruimte opgenomen, zodat ook daarmee kan worden begonnen.

Beeld Tierra Mallorca