PERSBERICHT

Met de verlenging van de lockdown wordt de financiële positie voor steeds meer zelfstandigen onhoudbaar. De partnertoets in de Tozo moet dan ook onmiddellijk worden stopgezet, vinden de samenwerkende zelfstandigenorganisaties binnen VZN. VZN roept tevens op tot aanpassing van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)-regeling, om ook zelfstandigen met vaste lasten te ondersteunen. De aangepaste regelingen moeten met spoed beschikbaar komen en uitbetaald worden. 

Gisteren maakte het kabinet extra steunmaatregelen voor ondernemers bekend. Voor zelfstandigen zitten daar een aantal positieve punten in. Zo blijft de vermogenstoets in de Tozo achterwege en komt er een versoepeling van het urencriterium voor zelfstandigen. Ook worden TVL-vergoedingen verhoogd en komen startende zelfstandig ondernemers in aanmerking voor steunmaatregelen. Dat is een verbetering ten opzichte van de eerdere steunpakketten. VZN, de koepelorganisatie voor belangenbehartigers van zelfstandigen, heeft zich voor deze punten hard gemaakt. Het is goed dat het kabinet deze heeft meegenomen in het aangescherpte steunpakket.

Toch is er bij zelfstandigen teleurstelling over de nieuwe maatregelen. VZN-voorzitter Cristel van de Ven: “We maken ons grote zorgen over zelfstandig ondernemers bij wie het water nu al aan de lippen staat als gevolg van de coronacrisis. De verbeteringen in het steunpakket verlichten de druk voor deze zelfstandigen niet. Althans niet op korte termijn.”

VZN pleit al geruime tijd voor de afschaffing van de partnerinkomenstoets in de Tozo en voor aanpassing van de TVL-regeling voor kleine ondernemers. Het eerste, afschaffing van de partnertoets, gebeurt niet. Het tweede, aanpassing van de TVL, is een wens van het kabinet. Maar, concrete oplossingen zijn er nog niet. Deze worden momenteel nader onderzocht. VZN dringt hierbij aan op snelheid. Het is belangrijk dat zelfstandig ondernemers met weinig tot geen inkomsten op zeer korte termijn een tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten. Zeker nu de Tozo voor veel zelfstandigen buiten bereik blijft door handhaving van de partnertoets.

VZN blijft dan ook pleiten voor afschaffing van de partnertoets gedurende deze tweede lockdown. Door het wegvallen van één inkomen, en het al maanden noodgedwongen interen op eerder opgebouwde buffers, komen huishoudens in de problemen. Tot slot dringt VZN aan op duidelijkheid over de TONK. Veel zelfstandigen in nood hebben hier nu hun hoop op gevestigd. Ook hier is snelheid geboden. Van de Ven: “Laat ondernemers die op hun tandvlees lopen, niet langer in het ongewisse”.

VZN houdt vinger aan de pols over de precieze inhoud en uitvoering van deze maatregelen, en gaat hierover nader in gesprek met de politiek. 

Beeld: Matthew Osborn op Unsplash