Aansluitend aan de presentatie van de miljoenennota door het kabinet kon er voor het eerst sinds de coronapandemie weer nagepraat worden bij de Prinsjesdagborrel van VNO-NCW.

Het FD maakte van de gelegenheid gebruik om van diverse aanwezigen hun eerste reactie op te tekenen. Zo kon VZN-voorzitter Cristel van de Ven aangeven dat VZN allerminst blij is met de stellingname in de plannen, dat ‘een vaste baan de norm’ zou moeten zijn.

FD / 20 september 2022