DeOndernemer publiceerde de oproep van VZN aan het kabinet om gericht een aantal maatregelen te treffen, of aan te passen, om zelfstandigen te ondersteunen.

Eén van de zaken waar VZN aandacht voor vraagt is het bedrag voor de drempelwaarde van de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Dat ligt te hoog. En ook de manier van toekennen werkt vertraging in de hand. Die tijd hebben zelfstandigen niet.

De Ondernemer / 11 januari 2021