Zelfstandigen worden niet goed vertegenwoordigd in “het hart van de polder”, de Sociaal-Economische Raad (SER). Dit vinden verschillende belangengroeperingen, waaronder de Vereniging Zelfstandigen Nederland.

VZN zou graag een zetel innemen, en zo zelfstandigen een eigenstandige plek bezorgen in de SER. Voorzitter Cristel van de Ven ziet VZN als zeker zo representatief voor de huidige achterban als de FNV voor de hare, zegt ze tegen Rik Winkel van het FD.

FD / 19 september 2021