Het Belastingplan 2023 van het kabinet baart VZN en haar achterban grote zorgen. VZN heeft daarom een brief gestuurd aan de vaste kamercommissie voor Financiën. Daarin het verzoek de zelfstandigenaftrek niet verder te verlagen, maar te handhaven op het huidige peil. Daarbij stelt VZN voor de huidige zelfstandigenaftrek te bestemmen als fiscale voorziening voor duurzaam ondernemerschap met toekomstperspectief.

Lees de brief hier.

Beeld Anna Nekrashevich